KULLANIM KOŞULLARI

ALBERT UYGULAMASI – KULLANIM KOŞULLARI
Son Güncelleme: 02.01.2023 – v3.6

Kullanım Koşulları

MADDE 1-TARAFLAR

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi No:32-36C Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim “Albert Sağlık Hiz. ve Tic. A.Ş.” (bundan sonra “Albert Health” veya “Albert Sağlık” veya “Albert” olarak anılacaktır) ile Albert mobil ve/veya web uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcı arasında üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

Aynı zamanda sözleşmenin kabulüyle kullanıcı, Albert uygulamasının sesli sağlık asistanı olduğunu ve uygulamanın herhangi bir medikal tavsiye vermediğini, tedavi yöntemi önerisinde bulunmadığını kabul eder.

Albert uygulaması aracılığıyla sağlık profesyonellerinden (doktor, hemşire, psikolog veya diyetisyen gibi) danışmanlık hizmeti veya destek alabilirsiniz. Albert online görüntülü görüşme hizmeti aracılığıyla başka bir şahıs veya firmadan alınan hizmetlerle ilgili olarak Albert Sağlık sorumlu tutulamaz. Albert Sağlık, etik gereklilikler doğrultusunda ilgili sorunların oluşmaması ve oluştuğu durumda sorunun çözümü için gerekli çabayı harcamakla birlikte hizmetten doğacak sorun, dolaylı veya doğrudan hiçbir zarar, şikâyet ve hatalarla ilgili yasal sorumluluk üstlenmez.

MADDE 2-TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

2.1. Uygulama: ‘’Albert” veya “Albert Sesli Sağlık Asistanı” isimli mobil uygulama ve/veya web sitesi, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

2.2. Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

2.4. Hizmetler: Albert uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta,sms,telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

2.6. Uygulama Bilgilerim Ekranı: Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel web sayfasını ifade etmektedir.

2.7. Kişisel bilgiler/ Gizli Bilgiler: Kişisel Verileriniz; TCKN, adı/soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; ilaçlarınız, ölçüm değerleriniz, sağlık günlükleriniz, hatırlatıcılarınız, dokümanlarınız, adım sayısı gibi aktivite bilgileriniz, raporlarınız, tele sağlık randevu bilgileriniz, randevu öncesi/sonrası size yöneltilen sorulara verdiğiniz yanıtlar.

2.8. Ürün: Kullanıcıların uygulamaya yükledikleri yazılı,sesli ve/veya görsel içeriklerden oluşan ve kişiye özel tasarlanan albümü ifade etmektedir.

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu; Albert uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride Albert Health tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, uygulamanın giriş ekranında kullanıcı adı tanımlayarak uygulamaya üye olabilir ve uygulamayı kullanmaya başlayabilirler.Kullanıcılar, uygulamadaki profili güncelleme ekranından e-posta adresi ile kayıt oluşturarak; profillerini kaydetmek,yedeklemek ve kullandıkları cihazlar arasında senkronizasyon kurabilmek için hesap oluşturabilirler. E-posta adresiyle hesap oluşturmayan kullanıcılar, verilerine sadece uygulamayı kullanmaya başladıkları cihazdan erişebilir; ancak ilgili cihazdaki profillerinden çıkış yaparlarsa verileri silinecektir ve ilgili verilere bir daha erişemeyeceklerdir.

4.2. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar Albert Health’in sorumluğunda değildir.

4.3. Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının, Albert Health tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Albert Health tarafından işbu sözleşme’nin 5.1. numaralı maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan Albert Health sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

5.1.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Albert Health’in üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.1.3. Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile kullanıcı sorumludur. Albert Health, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Albert Health’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.4. Kullanıcı, uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Albert Health, kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. Kullanıcı, Uygulama içeriğinde yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, Albert Health’e verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı Albert Health’in uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır. Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, kullanıcı, Albert Health’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kullanıcı, Albert Health’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. Albert Health’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ‘Albert Health’in uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

5.1.7. Kullanıcı işbu uygulamanın Albert Health’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Albert Health ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri,verileri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.8. Kullanıcı, Albert Health’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Albert Health tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

5.1.9. Her türlü ‘Kullanıcı’lığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu ’18 yaşından büyük olmak’ şartıdır.Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve ‘’Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşulları’’nı kabul ettiğinizi onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve Albert Health tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Albert Health, ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2. Albert Health’in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.Albert Health, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.Albert Health, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Albert Health tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Albert Health sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.2. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde Albert Health kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.Albert Health,üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Albert Health’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.3. Kullanıcı tarafından aksi talep edilmediği(e-posta ile kayıtlı kullanıcı hesabı oluşturulmadığı) sürece Albert Health, uygulamaya kullanıcı tarafından yüklenen kayıtların saklanmasına ilişkin olarak taahhüt vermemektedir.

5.2.4. Albert Health , uygulamanın işleyişine, genel kurallarına,genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.5. Albert Health, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Albert Health tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

5.2.6. Albert Health uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Albert Health özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.7. Albert Health gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6- HİZMETLER
Albert Health, “Albert” vasıtasıyla kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu standart uygulama ücretsiz olup Uygulama içeriğindeki bazı ek özellikler ücretli olarak sağlanabilecek. Albert Health tarafından bu uygulama ile kullanıcılara, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabileceği, yazılı ve görsel içerikleri kullanıcı portallarında paylaşabileceği, kullanıcıların, Albert Health tarafından uygulama kapsamında satışa sunulan ürünleri satın alabileceği mecraların hazırlanması ve işbu sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla kullanıcılara iletilmesi hizmetlerini sunacaktır. Albert Health, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Online Görüntülü Görüşme Hizmeti

Online görüntülü görüşme ile kullanıcılar sağlık profesyonelleri ile görüşebilir, danışabilir veya sağlık profesyonellerinden ikinci görüş alabilirler. Albert Health herhangi bir sağlık hizmeti sağlayıcısını özellikle tavsiye etmemekte ve desteklememektedir. Bu hizmet, acil olan tıbbi sorunlar için tasarlanmamıştır, acil olmayan tıbbi sorunları için tasarlanmıştır. Acil bir tıbbi durum varsa bu hizmeti kullanmamalısınız. Acil ve hayati tehlike arz eden her hangi bir tıbbi durum için derhal 112’yi aramalısınız. Online görüntülü görüşme hizmeti, kullanıcıların hastalıkları, teşhis ve tedavi süreçleri ile ilgili sorularını sağlık profesyonellerine danışabilecekleri ve onlardan ilgili konularda danışmanlık alabileceği bir hizmettir. İlgili hizmet kapsamında, sağlık profesyonellerinin müsaitliği doğrultusunda canlı ve görüntülü danışmanlık hizmeti kapsamında sadece danışmanlık verilir, tanı ve teşhis konulmaz, tedavi önerisinde bulunulmaz ve reçete düzenlenmez. Bu hizmet kapsamında yapılan görüşmeler kesinlikle yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir, bu hizmet bir Tele Tıp hizmeti değildir. Albert Online Görüntülü Görüşme hizmeti, bir Sağlık Profesyonelinden yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetten faklılık göstermektedir. Albert platformunu kullanan Uzman Sağlık Profesyonelleri sizleri şahsen muayene ederek fiziki durumunuzu değerlendirebilme imkanına sahip değillerdir. Sağlık Profesyonelleri değerlendirmelerini sizden gelen bilgiler üzerinden yaparlar. Bu nedenle fiziki muayene esnasında görebilecekleri ve onların tanı ve düşüncelerini etkileyebilecek bazı kritik noktaları değerlendiremeyebilirler. Albert Health platformundaki Sağlık Profesyonelleri bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve durumu tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için sizlerle sürekli irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

Hizmet Detayı

Albert Online Görüntülü Görüşme hizmeti doktorunuzla yapacağınız yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir. Albert Online Görüntülü Görüşme hizmeti fiziki muayenenin önemini vurgular ve tavsiye eder. Albert Online Görüntülü Görüşme hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinizde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olursunuz. Albert Online Görüntülü Görüşme hizmetlerinden yararlanarak uzaktan istişare ile tıbbi görüş aldığınızda bu sözleşmedeki koşulları bilerek kabul etmiş olursunuz. Kullanıcıların alacağı tıbbi tavsiyeler sınırlıdır ve Albert Health platformundaki Sağlık Profesyonellerine iletilen bilgi ve veriler doğrultusunda geçerlidir. Albert Online Görüntülü Görüşme hizmetinden yararlanırken yukarıdaki durumların varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve riskleri kabul ettiğinizi ayrıca Albert Online Görüntülü Görüşme hizmetinin sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini onaylamış olursunuz. Albert Online Görüntülü Görüşme hizmeti üyelik hesabınızda bulunan ve tarafınızca beyan edilmiş olan üyelik hesabınızda bulunan ve tarafınızca doldurulmuş olan formlardaki her türlü bilginin güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. Sağlık Profesyonellerinin her türlü değerlendirmelerini bu bilgilerin güncelliği esasına göre yapmaktadırlar.

Sorumluluk Sınırı

Albert Online Görüntülü Görüşme hizmeti aracılığıyla başka bir şahıs veya firmadan alınan hizmetlerle ilgili olarak Albert Health sorumlu tutulamaz. Albert Health, etik gereklilikler doğrultusunda ilgili sorunların oluşmaması ve oluştuğu durumda sorunun çözümü için gerekli çabayı harcamakla birlikte hizmetten doğacak sorun, dolaylı veya doğrudan hiçbir zarar, şikâyet ve hatalarla ilgili yasal sorumluluk üstlenmez.

İptal ve Değişiklik Koşulları

Sağlık profesyonelleri programını sana göre düzenliyor. Herhangi bir saat değişikliği, tarih değişikliği ve iptal durumunda onların mağdur olmaması için belirlemiş olduğumuz iptal ve değişiklik koşullarını aşağıda bulabilirsin. Sağlık profesyonellerinin mağdur olmaması için en kısa sürede bizleri bilgilendirmeniz önem arz etmektedir.

Hizmetten 12 Saat Öncesine Kadar

Tarih, saat değişiklikleri ve iptal isteği ücretsiz gerçekleştirilir.

Hizmete 12 Saatten Az Süre Kaldığında

Tarih ve saat değişikliğinde ücretin %50'si iade edilir, iptal durumunda ise iade gerçekleştirilmez.

MADDE 7- GİZLİLİK
7.1. Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Albert Health’e vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir.

7.2. Kullanıcıdan istenen kişisel bilgiler, kullanıcıya “Hizmet” verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler Albert Health tarafından veya yetkilendirdiği üçüncü parti firmalar tarafından saklanır. Albert mobil uygulaması Albert Health tarafından sağlanmaktadır. Uygulama içerisindeki bazı servisler yetkilendirilmiş üçüncü parti firma aracılığı ile sağlanmakta olup, Uygulamadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, hizmetlerin sunumu için gereken bilgilerinin söz konusu üçüncü parti firma/lar ile paylaşılacağını kabul ederler.

7.3. Albert mobil uygulamasını indirerek üye olanlar, işbu Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Koşulları’nı kabul etmiş bulunmakta ve burada belirtilen hükümlerin kendilerini bağladığını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

7.4. Albert Health işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Albert Health’in işbirliği içinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Albert Health, işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;

7.4.1 Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

7.4.2 Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,

7.4.3 Albert Health 7.1. hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. Albert Health’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Albert Health’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
9.1. Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Albert markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Albert Health’e aittir ve/veya Albert Health tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan Albert Health’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Albert Health’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Albert Health’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

9.2. Kullanıcıların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, Albert Health’in uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.

MADDE 10- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Albert Health günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER
11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Albert Health’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Albert Health’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Albert Health’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Sağlık Profesyoneli Kullanıcılarının, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, Albert Health’in uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.

MADDE 12- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Albert Health’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Albert Health Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Albert Health’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır; i- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması, ii- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, iii- Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

MADDE 14- TEBLİGAT ADRESLERİ
14.1. Albert uygulaması üyelerden peşinen cep telefonu numarası bilgisini ve/veya elektronik posta adresi bilgisini istemektedir. Ancak kullanıcıların Albert Health bildirdiği cep telefonu numarası bilgisi ve/veya elektronik posta adresi bilgisini, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği cep telefonu numarası veya elektronik posta adresi olarak kabul edilmektedir.

14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

14.3. Yine Albert Health’in kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Albert Health tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyelere ulaştığı kabul edilecektir.

MADDE 15- YÜRÜRLÜLÜK

15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir

15.2. İşbu Sözleşme, 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Albert Uygulaması Kullanıcı Bilgilendirme ve Onam Formu

Albert; sağlık verilerinizi sesli olarak kaydedebileceğiniz, sesli olarak ilaç hatırlatmalarını veya diğer sağlık hatırlatmalarını alabileceğiniz, tele sağlık hizmeti ile sağlık profesyonellerinden sağlık danışmanlığı hizmeti alabileceğiniz bir uygulamadır.

Albert kesinlikle bir medikal tavsiyede veya tedavi yöntemi önerisinde bulunmaz. Uygulamaya girilen bütün veriler sizin kontrolünüzdedir, bu bilgilerin yanlış veya eksik olması sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sebeple tedavinizde veya sağlınızda herhangi bir sorun meydana gelirse, lütfen yetkili bir sağlık personeline danışın.

Albert, hastaların kendileri tarafından belirtilen ilaçlarını belirttikleri dozda ve  zamanda almasını, yine hastanın talepleri doğrultusunda yakınlarının ve ilgili hekimin hastayı uygulama aracığıyla takip etmesini sağlayan sağlık asistanıdır. Uygulama herhangi bir medikal öneri veya tedavi sunmamaktadır. Albert uygulaması, mobil/web yazılım olup hasta bilgileri kişisel verileri koruma kanununa uygun bir şekilde saklanmaktadır. Öncelikle kişisel bilgiler uygulamayı kullanan kişiler tarafından girilerek kişiye özel bir profil oluşturulmaktadır. Sonrasında sesli olarak sağlık verileri kaydedilip, ilaç takibi vb. gibi günlük hayata yardımcı özellikler kullanılabilmektedir. Uygulamada yer alan sağlık verileriniz; kullanılan ilaçlar, tansiyon, kan şekeri, kilo, vücut sıcaklığı, oksijen seviyesi, ağrı derecesi, mod değerlendirmesi, sıvı dengesini, kendi belirleyebileceğiniz özel ölçümler ve özel hatırlatıcıları, tele sağlık randevu bilgilerinizi içermektedir. Kişinin onayı ve izni doğrultusunda sağlık verileri hasta yakınlarıyla veya sağlık profesyonelleri ile (doktor, hemşire, psikolog veya diyetisyen gibi) paylaşılabilmektedir.

Albert uygulaması hizmetine ilişkin olarak, tıbbi verileriniz kişisel bilgileriniz gizli kalmak koşuluyla dijital sağlık uygulamalarının hastalar tarafından kullanımı konusundaki bilimsel araştırma ve eğitimlerde kullanılabilecektir. Bu verilerin kullanılmasından vazgeçebileceğim ve her aşamada başlangıçta verdiğim onamı geri alabileceğim konularında yazılı olarak bilgilendirildim.

Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladım. Albert hizmetlerinden nasıl yararlanabileceğim, başvuru, kabul süreci ile işleyiş hakkında bilgilendirildim. Verilecek hizmetleri ve koşulları okudum, anladım, kabul ediyorum.